Kiinnostaako sijoituskoira?

teksti pääosin: Susanna Stenberg

Koira sijoitukseen?

Harkitsetko sijoituskoiraa meiltä? Hienoa! Jos sinulla ei ole sijoituskoirasta kokemusta ennestään, seuraavassa on esiteltynä mikä on sijoituskoira, mitä sijoituskodilta vaadin ja toisaalta mitä sijoituskoira voi perheelleen tarjota.

-------------------------------------------------------------------

Miksi sijoitan koiran?

 

Harvalla kasvattajalla on mahdollisuuksia pitää suurta koiralaumaa kotonaan, joten pentueen lupaavimman pennun sijoittaminen on keino pitää koiramäärä kotona sopivan kokoisena. Sijoituskoira on siis koira, joka jää luovuttajan eli yleensä kasvattajan omistukseen, mutta asuu sijoitettuna toisaalla. Sijoituskoirien kautta kasvattajalle avautuu mahdollisuus säilyttää jalostuskäytössä enemmän koiria, kuin mitä on mahdollisuus pitää kotona.

Koska minulle on tärkeää, että koirat saavat myös yksilöllistä huomiota ja hyvän peruskoulutuksen, en tahdo kasvattaa kotona asuvaa laumaani turhan suureksi. Siksi sijoituskoirat ja niiden ihanat perheet ovat kasvatustyöni elinehto. Kun sijoitussopimuksen ehdot täyttyvät, koira siirtyy sijoitusperheensä omistukseen, mutta se ei tarkoita, ettei minua kasvattajana enää kiinnostaisi koiran kuulumiset.

Koska toteutan vain yhdistelmiä, joista toivon jatkoa omaan kasvatustyöhön, pyrin sijoittamaan jokaisesta pentueesta vähintään yhden pennun. Koira sijoitetaan aina Kennelliiton sijoitussopimuksella lisäehdoin.
Kasvattamani nartut sijoitetaan yhdestä tai kahdesta pentueesta ja urokset kolmesta pentueesta. 

Mikä on sijoituskoira?

Sijoituskoira on luovuttajan valitsema koira, jota luovuttaja saa käyttää jalostukseen. Sijoitussopimuksen ajaksi luovuttajalla on koiran omistus- ja jalostusoikeus. Sijoituskoira voi olla myös aikuinen koira, ulkomailta tuotu, tai kasvattajan muualta ostama koira.

Vastaanottajalla on koiran hallintaoikeus. Sopimusaika on yleensä nartun kohdalla viisi vuotta ja se sisältää 1-2 pentuetta kasvattajalle. Uroksen kohdalla 5-6 vuotta ja 3 astutusta. Tuontikoirien ja muiden oman kasvatuksen ulkopuolelta tulevien kohdalla ehdot ovat yleensä hieman erilaiset. 

Sijoituskoirasta peritään vakuusmaksu, joka on yleensä n. 50% rodun keskihinnasta. Vakuusmaksu palautetaan sopimusehtojen täyttyessä joko osissa tai kerralla, sopimuksesta riippuen. Mikäli kasvattaja ei jostain syystä käytä koiraa jalostukseen, vakuusmaksua ei palauteta. 

Sijoitussopimus tehdään aina kirjallisesti Kennelliiton lomakkeella.

Näyttely- ja koekäynneistä sovitaan erikseen. Yleensä sovimme niin, että maksan ne näyttelyt ja kokeet, joihin haluan koiran ilmoittaa ja vastaanottaja maksaa ne, joihin hän koiran ilmoittaa. Annan yleensä vastaanottajalle mahdollisuuden käydä näyttelyissä ja kokeissa vapaasti.

Vastaanottajan tulee myös valmistautua siihen, että koira on luovuttajallaan näyttely reissujen ja astutusten ajan.
Pentujen saamisen aikaan narttukoira on tietysti kotoaan pidemmänkin aikaa poissa. Mikäli luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen 4-5 ikävuoteen mennessä, sopimus raukeaa ja koiran omistajuus sekä jalostusoikeus siirtyy vastaanottajalle.
Mikäli luovuttaja päättää jostain syystä jättää käyttämättä jalostusoikeutensa, voidaan sopimus purkaa ennen määräaikaa. Tällöin maksettua takuusummaa ei palauteta. Luovuttajalla ei ole oikeutta purkaa sijoitussopimusta ja saada koiraa
takaisin, ellei vastaanottaja sitten riko sijoitussopimusta.

Mikäli päätän jättää käyttämättä koiraa jalostukseen terveydellisistä syistä tai luonteen (arkuus/aggressiivisuus) vuoksi, siirrän koiran EJ-rekisteriin (Suomen Kennelliiton Ei Jalostukseen- rekisteri) ennen sen omistajuuden vaihtumista.

Toivoisin sijoituskodilta aktiivista otetta koiran omistamiseen. Sijoituskoiran kanssa harrastaminen on enemmän kuin suositeltavaa, tavoitteellinen harrastaminen (esim. kilpailuihin tähtääminen) ei kuitenkaan ole missään määrin pakollista. Huolella sosiaalistettu, hyvin koulutettu koira on helppo ottaa mukaan pentulomalle, ja toisaalta koirallekin on stressittömämpää, kun se on tottunut erilaisiin ihmisiin ja paikkoihin jo ennen mahdollista jalostuskäyttöään.  Kuten kaikki kasvattini, myös sijoituskoirat myydään lemmikeiksi eikä harrastusvälineiksi.

Miksi ottaa sijoituskoira?

Sijoituskoira ei ole tapa saada halpa koira! Sijoituskoira on tapa saada laadukas koira, johon ollaan valmiita panostamaan koulutuksen ja huolenpidon kautta.

Sijoituskoira on vastaanottajalle kuin oma koira, lukuun ottamatta kasvattajalle jäänyttä jalostus- ja omistusoikeutta. Sijoituskoiran ottamalla koiranpennun ottaja saa itselleen usein lupaavan koiran ja yhteistyö kasvattajan kanssa on tiivistä ja hedelmällistä molemmille osapuolille.

Sijoituskoira tarjoaa perheelleen mahdollisuuden päästä kurkistamaan koirankasvatuksen jännittävään maailmaan. Sijoituskoiran kautta on helppo innostua erilaisista harrastuksista, jopa kasvattamisestakin! Näyttelyharrastajalle sijoituskoira on hyvä vaihtoehto yleensä jo siksi, että sijoitettava pentu on usein pentueen lupaavin myös ulkomuodollisesti. 

Kuka vastaa kustannuksista?

Jalostuskäyttöön liittyvät kulut hoitaa aina luovuttaja. Näitä ovat mm. terveystarkastukset, ylimääräiset ruokintakulut tiineysaikana, matkakulut uroksen luo, uroksen mahdolliset hyppymaksut ja astutusmaksut, nartun mahdolliset keisarinleikkauskulut sekä muut jalostuskäyttöön liittyvät ell. kulut, joita vakuutus ei korvaa, ja pentujen rekisteröinti- sekä muut kulut.

Sijoituksenottajan harteille jää puolestaan normaalit koiran omistamiseen liittyvät jokapäiväiset käytännönkulut; ruokinta, madotukset, rokotukset, vakuutus, eläinlääkärikulut jne. Edellytän, että koira vakuutetaan haltijan toimesta. Vakuutus tulee pitää voimassa koko sopimuksen voimassaoloajan. Vastaanottajan tulee myös hankkia koiralle lemmikkipassi 16 viikkois-rokotuksilla käydessään.

 

Sijoituskoiran hoito:

Vastaanottajan tulee tiedostaa omat velvollisuutensa ja vastuunsa sopimusta solmittaessa. Sijoituskoiraa hoidetaan ja huolletaan luovuttajan antamien ohjeiden mukaan aivan kuin omaksikin ostettua pentua. Sijoituskoiralle annetaan mukaan samat pennun hoito- ja ruokintaohjeet, kuin muillekin pentuesisaruksille. Nämä rodunomaiset hoito-ohjeet kuuluvat jo lakisääteisestikin antaa pennunottajalle sovittaessa koirakaupasta.

Koirasta on huolehdittava niin, että se on hyvässä kunnossa. Se ei saa olla liian laiha tai lihava. Vastaanottajan tulee myös antaa koiralle vähintään peruskoulutus. Koira tulee opettaa käsittelyyn, pöydällä seisomiseen, hampaiden näyttämiseen ja kehässä liikkumiseen. Vastaanottajan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi narttukoiran juoksuajoista (jokaisesta) ilmoittaminen koiran luovuttajalle, heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Sijoituskodin velvollisuudet:

- Ylläpitää avointa ja keskustelevaa yhteyttä kasvattajan ja sijoituskodin välillä

- Pitää kasvattaja ajan tasalla koiran terveyttä koskevissa asioissa, sekä nartun kohdalla valvoa juoksukiertoa ja ilmoittaa jokaisen juoksun alkamisesta heti sen havaittuaan. 

- Kouluttaa ja sosiaalistaa koira niin, että kasvattajalle ei ole mahdottomuus viedä sitä esimerkiksi näyttelyyn tai ottaa kotiinsa jalostuskäyttöön näiden seikkojen laiminlyönnin takia. Koira tulee opettaa käsittelyyn, (pöydällä) paikallaan seisomiseen (myös käsiteltäessä), hampaiden näyttämiseen ja kauniisti hihnassa ravaamiseen

- Luovuttaa koira väliaikaisesti kasvattajan haltuun tarvittaessa näyttely- ja jalostuskäyttöön liittyviin matkoihin, kokeisiin tai tutkimuksiin, tai mahdollisiin eläinlääkärikäynteihin liittyen

- Koira vakuutetaan haltijan toimesta. Vakuutus tulee pitää voimassa koko sopimuksen voimassaoloajan. Vastaanottajan tulee myös hankkia koiralle lemmikkipassi 16 viikkois-rokotuksilla käydessään.

- Kohdella koiraa kuin omaa, rakasta perheenjäsentä huolimatta siitä, että sen laillinen omistajuus on muualla

Kasvattajan velvollisuudet:

- Ylläpitää avointa ja keskustelevaa yhteyttä kasvattajan ja sijoituskodin välillä

- Ilmoittaa sijoituskodille ajoissa jalostuskäytön suunnitelmista, sekä omista koiran näyttely, tutkimus tmv. suunnitelmista

- Huolehtia ja kustantaa asiaankuuluvat terveystutkimukset koiralle ennen sen jalostuskäyttöä

- Olla tukena ja turvana myös sijoitussopimuksen ehtojen täyttymisen jälkeen

Yhteinen päämäärä

Parhaimmillaan sijoituskoiran haltijan ja luovuttajan välinen yhteistyö on hyvinkin tiivistä ja antoisaa.

Heillä molemmilla on yhteinen intressi: - sijoituskoiran hyvä hoito, mahdollisimman positiivinen esillä olo kennel maailmassa ja sen tuleva panos rodun jalostuksessa.

Sujuva yhteistyö kasvattajan ja sijoituskodin välillä mahdollistaa toimivan, mukavan sijoituskokemuksen.

Etsimme aina välillä yhteistyökykyistä näyttelyistä ja harrastamisesta kiinnostunutta sijoituskotia tuleville jalostuskoirille.  Mieluiten sijoitan koiran n. 100km säteelle Mänttä-Vilppulasta, mutta tästä voidaan joustaa oikean kodin osuessa kohdalle.

Lisätietoja sijoitusasioissa saat kysymällä sähköpostitse tai puhelimitse! kangastt@gmail.com / 0505679198

 

Haluamme kiittää aikaisempien sijoituskoirien perheitä hyvästä yhteistyöstä!

 

 

Tanja Kangas

35800 Mänttä 050 5679198 kangastt@gmail.com
Luotu Webnodella